Direct Graphic Tube's
 
 
 
::::: Hejsan och välkommen till Direct Graphic Tube's :::::
 
:::: Hi and Welcome to Direct Graphic Tube's ::::
 
 
** New Tubes Jan 13 **
PSP- Tuber
PSP- Tubes
- Du får inte använda Tuber eller Scrap Kits från denna Domän för ekonomisk vinning. Du får alltså inte sälja eller på annat sätt tjäna pengar på något du gör av Tuber eller Scrap Kits från den här Domänen. -
- You may not use the Tubes or Scrap Kits for any profit purposes.
That means you can not sell or make any profit on any Creations made from Tubes or Scrap Kits on this site. -
- Dela Inte Mina Tuber -
- Do Not Share My Tubes -
- Dela www.directgraphic.com -
- Share www.directgraphic.com -
-Tube ©Ywonne eller Tube ©Direct Graphic på tags du gör -
- Add Tube ©Ywonne or Tube ©Direct Graphic at your tags -
- Om du använder dem till din hemsida använder du någon av loggorna nedanför
-If you use them at your webpage, please put one of the logos below at your site.
Alla tuberoch scrapkits är musritade eller målade av mig, på frihand eller från foton.
Tubes and scrapkits are all mousedrawn or digital painted by me, by freehand or from stockphotos.
Groupowners/Moderators
It would be most appreciated if you send me a Mail l and telling me you are using my tubes :O)

Link back to : http://www.directgraphic.com

Sites at
Direct Graphic.com
Country Tutorials Stationery Mitt Krypin Askrikes Pc Dee Dreslough Stats - Tags - Maker